Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

Mąż: Michał Paździór Paźdiórkiewicz Adres: Katarzyna Kurek Gorzków 34
Żona: Katarzyna Kurek Adres: Michał Paździór Paźdiórkiewicz Gorzków 34
Dzieci
M Andrzej Paździór Adres: Katarzyna Dzięgiel Gorzków 24 Urodzony: 1812 Gorzków 11 Małżeństwo: 17 XI 1851 Katarzyna Dzięgiel Wieliczka Zmarł: 1857 Gorzków 24
M Tomasz Paździór Urodzony: 14 XII 1814 Gorzków 34 Małżeństwo: 24 VIII 1858 Marianna Rakoczy Wieliczka
K Jadwiga Paździor Paździórkiewicz Adres: Franciszek Duda Gorzków 40 Zmarł: 1847 Gorzków 24
M Jan Paździór Adres: Katarzyna Kapela Gorzków 40 Urodzony: 1828 Gorzków 34 Małżeństwo: 16 II 1851 Katarzyna Kapela Wieliczka Zmarł: 1863 Gorzków 24
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008