Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

Mąż: Andrzej Paździór Adres: Katarzyna Dzięgiel Gorzków 24 Urodzony: 1812 Gorzków 11 Małżeństwo: 17 XI 1851 Katarzyna Dzięgiel Wieliczka Zmarł: 1857 Gorzków 24
Ojciec: Michał Paździór Paźdiórkiewicz Matka: Katarzyna Kurek
Żona: Katarzyna Dzięgiel Adres: Andrzej Kaszowski Gorzków 1 Urodzony: 1825 Dziekanowice 30 Małżeństwo: 24 IX 1848 Andrzej Kaszowski Wieliczka Małżeństwo: 17 XI 1851 Andrzej Paździór Wieliczka Małżeństwo: 19 IX 1858 Bartłomiej Kurnik Wieliczka Adres: Bartłomiej Kurnik Gorzków 24 Adres: Andrzej Paździór Gorzków 24
Ojciec: Bartłomiej Dzięgiel Matka: Marianna Madera Madej Maderski
Następny Mąż: Andrzej Kaszowski Bartłomiej Kurnik
Dzieci
K Marianna Paździór Urodzony: 8 III 1853 Gorzków 24 Adres: Mateusz Stachura Gorzków 24 Małżeństwo: 30 VI 1868 Mateusz Stachura Wieliczka Małżeństwo: 12 II 1896 Piotr Satora Wieliczka
K Anna Paździór Urodzony: 20 VIII 1858 Gorzków 24
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008