Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

Mąż: Jan Paździór Urodzony: 13 IV 1887 Gorzków 8 Małżeństwo: 6 VII 1909 Katarzyna Ślęczka Gorzków Małżeństwo: 24 VIII 1946 Helena Rzepa Gorzków
Ojciec: Jakub Paździór Matka: Marianna Cygan
Następna Żona: Helena Rzepa
Żona: Katarzyna Ślęczka Urodzony: 29 X 1889 Gorzków 6 Małżeństwo: 6 VII 1909 Jan Paździór Gorzków Zmarł: 1945
Ojciec: Piotr Ślęczka Matka: Katarzyna Windak
Dzieci
M Józef Paździór Urodzony: 7 XII 1910 Gorzków 8 Zmarł: 25 II 1941 Gorzków 8
M Franciszek Paździór Urodzony: 1 II 1912 Gorzków 8 Zmarł: 7 X 1918 Gorzków 8
M Stanisław Paździór Paździor Adres: Maria Baran Zakliczyn 157 Urodzony: 9 IV 1913 Gorzków 8 Małżeństwo: 1936 Maria Baran Gorzków Zmarł: 1962
K Stefania Paździór Urodzony: 2 VI 1914 Gorzków 8 Małżeństwo: 23 IV 1941 Józef Szarek Wieliczka
K Rozalia Paździór Urodzony: 15 IV 1921 Gorzków 8 Małżeństwo: 9 XII 1955 Tadeusz Hankus Kraków
M Mieczysław Paździór Urodzony: 12 I 1922 Gorzków 8
M Edward Paździór Urodzony: 16 VI 1924 Gorzków 8
K Anna Paździór Urodzony: 28 V 1926 Gorzków 8
M Władysław Paździór
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008