Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

Mąż: Jakub Paździór Adres: Marianna Cygan Gorzków 8 Urodzony: 11 VII 1851 Gorzków 8
Ojciec: Józef Paździór Matka: Zofia Cieślik
Żona: Marianna Cygan Adres: Jakub Paździór Gorzków 8
Ojciec: Antoni Cygan Matka: Helena Leśniak
Dzieci
K Katarzyna Paździór Urodzony: 8 XI 1877 Gorzków 8 Zmarł: 17 VII 1895 Gorzków 8
K Filia Paździor Urodzony: 26 VIII 1880 Gorzków 8 Zmarł: 26 VIII 1880 Gorzków 8
K Wiktoria Paździor Urodzony: 3 XII 1881 Gorzków 8 Małżeństwo: 25 V 1898 Jan Siatka Wieliczka
K Anna Paździor Urodzony: 20 IX 1884 Gorzków 8 Małżeństwo: 1 V 1911 Franciszek Hankus Wieliczka
M Jan Paździór Urodzony: 13 IV 1887 Gorzków 8 Małżeństwo: 6 VII 1909 Katarzyna Ślęczka Gorzków Małżeństwo: 24 VIII 1946 Helena Rzepa Gorzków
M Józef Paździor Urodzony: 23 VII 1890 Gorzków 8 Zmarł: 13 VII 1892 Gorzków 8
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008