Dawna Gmina Kozmice Wielkie - aktualizacja luty 2008

Krótka informacja o drzewie


Powrót do listy nazwisk

Mąż: Józef Paździór Adres: Zofia Cieślik Gorzków
Ojciec: Stanisław Paździór Matka: Katarzyna Kaszowski Dziubel Dziubień
Żona: Zofia Cieślik Adres: Józef Paździór Gorzków
Ojciec: Jan Cieślik Matka: Katarzyna Hyży Chyży
Dzieci
K Marianna Paździor Urodzony: 6 XII 1844 Gorzków 8 Małżeństwo: 7 II 1876 Piotr Głuś Wieliczka
K Rozalia Paździór Urodzony: 27 XII 1848 Gorzków 8
M Jakub Paździór Adres: Marianna Cygan Gorzków 8 Urodzony: 11 VII 1851 Gorzków 8
M Piotr Paździór Urodzony: 1 VII 1854 Gorzków 8
K Katarzyna Paździór Urodzony: 7 XI 1855 Gorzków 8
K Katarzyna Paździór Urodzony: 22 X 1857 Gorzków 8
K Anna Paździór Urodzony: 3 VI 1860 Gorzków 8
K Wiktoria Paździór Urodzony: 14 XI 1862 Gorzków 8
K Magdalena Paździor Urodzony: 21 III 1865 Gorzków Małżeństwo: 22 VI 1896 Józef Włodarczyk Wieliczka
M Sebastian Paździor Urodzony: 20 XII 1867 Gorzków 8 Małżeństwo: 19 I 1895 ?
Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl


Utworzone w dniu 20 II 2008