I życzê, i modlê siê o to stale, ażeby rodzina polska dawa³a życie, żeby by³a wierna œwiêtemu prawu życia.
JPII, Nowy Targ - 1979

Krótka informacja o drzewie


Najliczniejsi KoŸmiczanie z dziada-pradziada :)
Baran Batko Chlebda Cholewa Dañda Gabryœ Grochal Hajduk Jamróz Jêdrzejczyk Kaczor Kapusta Kowal Kurek Kusina Kurowski Michalik Nawalany Piıtek Pirowski Popek Ptak Pó³torak Sosin Stachura Stryszowski Surówka Œlêczka Wandas Wilk Windak WoŸniak Zajıc

Lista nazwisk: , ? A B C Ĉ D E F G H I J K L £ M N O P R S Œ T U W Y Z Ż

Jamróz
Jamróz
Jamróz, Adam
Jamróz, Agata (22 VIII 1921 - 22 VIII 1921)
Jamróz, Agnieszka ( - )
Jamróz, Agnieszka (7 IV 1859 - 1899)
Jamróz, Andrzej (28 XI 1882 - 2 VII 1960)
Jamróz, Andrzej
Jamróz, Aniela (27 VI 1916 - )
Jamróz, Aniela (6 I 1907 - )
Jamróz, Anna (18 V 1901 - )
Jamróz, Anna (10 IX 1903 - )
Jamróz, Anna ( - )
Jamróz, Anna (25 VI 1878 - )
Jamróz, Anna (8 VI 1920 - 4 V 1921)
Jamróz, Anna
Jamróz, Anna (21 V 1854 - 20 IX 1856)
Jamróz, Antoni (1816 - 7 VIII 1849)
Jamróz, Antoni (21 III 1911 - 8 V 1911)
Jamróz, Antoni (22 V 1818 - 29 III 1877)
Jamróz, Antoni (12 V 1871 - )
Jamróz, Antonina (5 VII 1906 - 4 I 1907)
Jamróz, Antonina (13 III 1913 - 9 IX 1974)
Jamróz, Barbara (1 VI 1848 - 21 II 1849)
Jamróz, Bart³omej ( - )
Jamróz, Bronis³aw (13 IX 1925 - 9 IV 1927)
Jamróz, Bronis³aw (22 II 1934 - 10 IX 1934)
Jamróz, Czes³aw
Jamróz, Edward (15 VII 1923 - 31 VII 1923)
Jamróz, Eugeniusz
Jamróz, Filia (17 V 1882 - 17 V 1882)
Jamróz, Filius (17 XI 1852 - 17 XI 1852)
Jamróz, Filius (23 I 1922 - 23 I 1922)
Jamróz, Franciszek (15 V 1913 - )
Jamróz, Franciszek (31 VIII 1913 - )
Jamróz, Franciszek (21 VI 1861 - 20 XI 1864)
Jamróz, Franciszek (25 VIII 1870 - 25 VIII 1870)
Jamróz, Franciszek (8 VII 1905 - 7 VII 1910)
Jamróz, Franciszek ( - )
Jamróz, Franciszek (6 VIII 1902 - 9 VIII 1902)
Jamróz, Franciszek (27 X 1903 - 15 XI 1918)
Jamróz, Franciszek (23 V 1917 - )
Jamróz, Franciszek (23 VII 1879 - 16 X 1949)
Jamróz, Franciszka (3 III 1822 - 8 VIII 1872)
Jamróz, Franciszka (30 VIII 1874 - 19 X 1874)
Jamróz, Genowefa
Jamróz, Genowefa
Jamróz, Genowefa
Jamróz, Genowefa (15 VII 1955 - 19 VII 1955)
Jamróz, Genowefa
Jamróz, Halina
Jamróz, Helena (14 III 1943 - 7 VIII 1943)
Jamróz, Helena (3 XII 1922 - 21 II 1923)
Jamróz, Helena (11 V 1914 - 19 IX 1914)
Jamróz, Helena (4 I 1937 - 7 VI 1937)
Jamróz, Helena
Jamróz, Helena (6 VIII 1913 - 14 IX 1915)
Jamróz, Helena
Jamróz, Helena
Jamróz, Helena, ??? ( - )
Jamróz, Irena
Jamróz, Jadwiga (18 IX 1856 - )
Jamróz, Jadwiga (10 X 1839 - 3 I 1846)
Jamróz, Jadwiga (1812 - 3 X 1852)
Jamróz, Jakub (15 V 1861 - 14 VIII 1874)
Jamróz, Jan ( - )
Jamróz, Jan (15 X 1861 - 7 I 1864)
Jamróz, Jan (5 II 1843 - 27 XII 1843)
Jamróz, Jan
Jamróz, Jan ( - )
Jamróz, Jan (18 XII 1909 - 6 III 1911)
Jamróz, Jan (4 II 1917 - 27 VIII 1942)
Jamróz, Jan (19 XII 1872 - 16 IX 1879)
Jamróz, Jan (31 XII 1907 - 6 VII 1975)
Jamróz, Jan (11 V 1899 - 4 III 1902)
Jamróz, Jan (29 XII 1876 - 6 III 1926)
Jamróz, Jan (24 VII 1904 - 15 IX 1904)
Jamróz, Jan (31 VII 1908 - )
Jamróz, Jan (3 VI 1844 - 26 XII 1887)
Jamróz, Jan (23 XII 1908 - 24 XII 1908)
Jamróz, Jan ( - )
Jamróz, Janina
Jamróz, Janina (1 II 1938 - 18 I 1939)
Jamróz, Janina W³adys³awa
Jamróz, Janusz
Jamróz, Józef (26 XII 1914 - )
Jamróz, Józef (19 XI 1906 - 31 XII 1909)
Jamróz, Józef
Jamróz, Józef (17 III 1909 - 10 VIII 1966)
Jamróz, Józef (18 X 1879 - 7 III 1924)
Jamróz, Józef (25 I 1879 - 15 V 1950)
Jamróz, Józef (18 II 1908 - )
Jamróz, Józef (19 VII 1922 - )
Jamróz, Józef
Jamróz, Józef (26 II 1910 - )
Jamróz, Józef
Jamróz, Józef
Jamróz, Józefa (4 VI 1918 - )
Jamróz, Józefa
Jamróz, Józefa (6 III 1884 - )
Jamróz, Józefa (5 V 1923 - )
Jamróz, Józefa (8 X 1919 - 26 VIII 1994)
Jamróz, Józefa ( - )
Jamróz, Józefa (12 XI 1911 - )
Jamróz, Julian (25 VII 1926 - 5 VIII 1926)
Jamróz, Julian
Jamróz, Kacper (1 I 1828 - 12 XI 1888)
Jamróz, Kacper ( - )
Jamróz, Katarzyna (14 XI 1856 - )
Jamróz, Kazimiera (22 V 1920 - )
Jamróz, Kazimierz ( - )
Jamróz, Kazimierz ( - )
Jamróz, Kazimierz (1 III 1882 - 8 V 1940)
Jamróz, Klemens (6 XI 1861 - 1862)
Jamróz, Krystyna
Jamróz, Ludwik (13 XII 1905 - 4 III 1906)
Jamróz, Ludwik (17 III 1913 - )
Jamróz, Maria
Jamróz, Maria
Jamróz, Maria (9 VI 1909 - 24 II 1976)
Jamróz, Maria
Jamróz, Maria (21 VIII 1903 - 19 X 1972)
Jamróz, Maria (26 VIII 1888 - 10 VIII 1973)
Jamróz, Maria (6 IV 1931 - 31 V 1931)
Jamróz, Maria (28 XII 1875 - 2 II 1876)
Jamróz, Maria (31 I 1915 - )
Jamróz, Marianna (11 XII 1873 - 23 I 1893)
Jamróz, Marianna ( - )
Jamróz, Marianna (1820 - )
Jamróz, Marianna (4 XII 1863 - )
Jamróz, Marianna (27 VIII 1871 - )
Jamróz, Marianna (27 IV 1850 - 23 IX 1929)
Jamróz, Mateusz (1827 - 3 X 1862)
Jamróz, Michalina (2 VIII 1922 - )
Jamróz, Micha³ (18 IX 1846 - 5 VIII 1849)
Jamróz, Mieczys³aw
Jamróz, Mieczys³aw
Jamróz, Mieczys³aw (5 XII 1916 - )
Jamróz, Natalia
Jamróz, Pawe³ (31 III 1962 - 21 X 1962)
Jamróz, Pawe³ (18 I 1828 - )
Jamróz, Regina (1821 - 29 I 1872)
Jamróz, Regina (17 I 1842 - )
Jamróz, Regina (12 I 1838 - 1838)
Jamróz, Sebastian (7 I 1859 - 6 VII 1916)
Jamróz, Stanis³aw (13 XII 1906 - )
Jamróz, Stanis³aw (4 IX 1948 - 18 VIII 2006)
Jamróz, Stanis³aw (13 III 1917 - 10 XI 1918)
Jamróz, Stanis³aw (1 V 1911 - 20 X 1912)
Jamróz, Stanis³aw (2 XI 1910 - )
Jamróz, Stanis³aw (7 III 1912 - 11 IX 1912)
Jamróz, Stanis³aw (6 VI 1928 - )
Jamróz, Stanis³awa
Jamróz, Stanis³awa
Jamróz, Stefan
Jamróz, Stefania
Jamróz, Sylwester (21 I 1961 - 1995)
Jamróz, Szymon (26 IX 1845 - 25 II 1882)
Jamróz, Szymon (23 X 1834 - )
Jamróz, Tadeusz (15 V 1924 - )
Jamróz, Tadeusz
Jamróz, Teresa ( - 1906)
Jamróz, Teresa ( - )
Jamróz, Wac³aw (7 IX 1918 - )
Jamróz, Walenty (10 I 1872 - 14 X 1872)
Jamróz, Walenty (15 I 1906 - 25 XI 1918)
Jamróz, Wawrzyniec (24 VII 1873 - 29 VI 1956)
Jamróz, Wawrzyniec (9 VII 1864 - )
Jamróz, Wawrzyniec (1 VIII 1876 - )
Jamróz, Wies³aw
Jamróz, Wiktoria (20 IX 1863 - )
Jamróz, Wiktoria (28 X 1905 - )
Jamróz, Wiktoria (6 I 1877 - 1926)
Jamróz, Wladys³aw (28 VI 1912 - 30 VIII 1912)
Jamróz, W³adys³aw
Jamróz, W³adys³aw (3 VII 1915 - )
Jamróz, W³adys³aw (16 I 1910 - 16 I 1910)
Jamróz, W³adys³aw
Jamróz, W³adys³aw (27 VIII 1924 - 15 VII 1933)
Jamróz, W³adys³aw
Jamróz, W³adys³aw
Jamróz, Wojciech (1 VII 1919 - )
Jamróz, Wojciech (9 IV 1897 - 3 III 1902)
Jamróz, Wojciech (17 IV 1881 - 19 VIII 1930)
Jamróz, Zofia (15 I 1911 - )
Jamróz, Zofia (27 IV 1849 - 9 IV 1870)
Jamróz, Zofia (7 IV 1859 - 18 VIII 1860)
Jamróz, Zofia (7 VI 1907 - 25 III 1908)
Jamróz, Zofia (6 VIII 1876 - 19 VI 1918)

Copyright: kozmice.wieliczka.eu

Widzisz bledy - napisz do nas: kozmice@poczta.onet.pl